Aktualności

Załóż konto
1 dzień za darmo

Dlaczego warto korzystać z Nauczyciela?

Data utworzenia: 05-04-2013
Autor: JK

    Testy na uprawnienia budowlane Nauczyciel są jedną z najlepszych metod przygotowania się do egzaminu. Istnieje wiele testów tego rodzaju. Jednak często zawierają one przypadkowo zestawione, wyrywkowe pytania z różnych dziedzin wiedzy budowlanej. Można się przy ich pomocy uczyć, ale tak naprawdę trudno stwierdzić jaki zakres materiału został należycie opanowany.
Podczas egzaminu pisemnego (podobnie jak w pracy zawodowej architekta, czy inżyniera budowlanego) najbardziej przydaje się dobra znajomość trzech podstawowych aktów prawnych. Są to:
- Prawo budowlane (ustawa)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie)
- Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa)
W bazie pytań aplikacji „Nauczyciel” trzy wymienione wyżej akty prawne zostały opracowane bardzo szczegółowo. Obejmuje ona swoim zakresem praktycznie każdy istotny paragraf, co jest wielką zaletą programu.
Opracowano ponad 2100 pytań, z czego wiele zawiera po kilka pytań testowych wewnętrznych, co przy klasycznym teście wyboru a,b,c, ... wymagałoby grubo ponad 3000 pytań.
Użytkownik ma pełną kontrolę nad zakresem przyswajanego materiału, ponieważ jest on systematycznie pogrupowany zgodnie z układem działów i rozdziałów w poszczególnych aktach.

    Zasadniczym celem aplikacji „Nauczyciel” jest pomoc w doskonałym przyswojeniu materiału podstawowego. Po osiągnięciu tego celu użytkownik może poczuć się bezpiecznie, wie „na czym stoi” i może  poświęcić czas na pobieżne zaznajomienie się z pozostałymi aktami prawnymi we własnym zakresie.
Dobrze jest mieć je wydrukowane, aby ogólnie orientować się w ich treści, w układzie zagadnień. Warto też zastosować opisane zakładki, co usprawnia korzystanie z tych materiałów zarówno podczas egzaminu ustnego, jak i podczas pracy zawodowej.
Jednak pełne pamięciowe przyswojenie zakresu objętego egzaminem jest niemożliwe i nie miałoby sensu.

Baza testów „Nauczyciela” zawiera także dział „akty dodatkowe”, który z czasem będzie rozbudowywany, jednak zasadniczym atutem programu jest obszerne i bardzo szczegółowe opracowanie aktów podstawowych, co nie ma obecnie odpowiednika na rynku.

Nacisk położono także na szatę graficzną. Zadbano o przyjemne, estetyczne wrażenie, ale grafika jest dość oszczędna, aby nie rozpraszać uwagi użytkownika. Zaleca się korzystanie z aplikacji w trybie pełnoekranowym aby wyeliminować niepotrzebne bodźce.

W celu utrwalania wiedzy przy pomocy pamięci wzrokowej, po udzieleniu odpowiedzi zawsze wizualnie najbardziej eksponowana jest odpowiedź prawidłowa.

Dodatkowym „informatorem” na temat poprawności odpowiedzi może być sygnał dźwiękowy. Dla poprawnej odpowiedzi przypomina on trafny strzał w grze zręcznościowej, natomiast dla błędnej – może przywodzić skojarzenie z przykrym dźwiękiem znanym z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Oczywiście dźwięk w każdej chwili można wyłączyć (lub włączyć).

Kolejną ważną cechą algorytmu, na bazie którego działa aplikacja, jest zadawanie pytań „aż do skutku”. To znaczy, że po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania z zadanego zakresu, użytkownik jest ponownie przepytywany z materiału, na który udzielił błędnych odpowiedzi. I tak w kółko, aż wszystkie odpowiedzi będą poprawne. Ta prosta zasada jest bardzo skuteczna w nauce pamięciowej.

Aplikacja „Nauczyciel” powstała na bazie prostego programu napisanego w 2003 roku dla własnych potrzeb (egzamin na uprawnienia budowlane). Efektem korzystania z pierwotnej wersji był egzamin pisemny zdany ze 100% poprawnych odpowiedzi i bardzo dobra orientacja podczas egzaminu ustnego.

Filmy demonstracyjne pokazujące jak działa Nauczyciel > http://uprawnienia-budowlane.com.pl/www/tour/tests