Aktualności

Załóż konto
1 dzień za darmo

Zmiana Warunków Technicznych

Data utworzenia: 24-08-2013
Autor: MWW

Wprowadzono zmiany w Warunkach Technicznych. Będą one dotyczyć przede wszystkim wymagań energetycznych, jakie mają spełniać budynki. Rozporządzenie obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 roku i precyzuje zaostrzenie wymogów termicznych w kolejnych latach (2014, 2017 i 2021).        Zmiany zostały już uwzględnione w testach. Szczegółowo opisuje je kolejny artykuł, dotyczący aktualizacji testów.

Akt prawny:

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r., Poz. 926
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

pełny tekst:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2013/152/926.pdf#zoom=90